Pmt. tájékoztató


Tájékoztató a székhelyszolgáltató irodák 2017. évi LIII. törvény (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) alapján kötelező bejelentési kötelezettségéről

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltató köteles az ügyfelét a Pmt. alapján nyilatkoztatni és az előírt ügyfélátvilágítást elvégezni.

A Pmt. alapján a szolgáltató köteles az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni – ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyletek elemzését is annak megállapítása érdekében, hogy az adott ügylet összhangban áll-e a szolgáltatónak az ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésére álló adataival és ez alapján szükség van-e az ügyféllel szemben pénzmosás megelőzésével kapcsolatos intézkedések végrehajtására.

A NAV honlapján is nyilvánosan hozzáférhető lenti indikátorok nem teljeskörű felsorolását tartalmazzák azoknak a székhelyszolgáltatás nyújtása során leggyakrabban előforduló szokatlan körülményeknek, ügyleteknek, amelyek az ügyfelei működésével kapcsolatosan bejelentési kötelezettséget keletkeztethetnek a Céghmester számára.

Az üzleti kapcsolat létesítésekor

 • az ügyfél szervezet tevékenységi körére vonatkozóan a szervezet képviseletében eljáró személy hamis, félrevezető információt ad, vagy nincs kellőképpen tisztában az általa képviselt szervezet működési körülményeivel;
 • a tényleges tulajdonos személyéről az ügyfél szervezet képviselője hamis információt ad, illetve a tényleges tulajdonos kilétével, személyazonosságával kapcsolatos kétség nem volt megszüntethető;
 • az ügyfél-átvilágítás során kötelezően rögzítendő adatok teljeskörűen nem szerezhetőek be az ügyfél közreműködésének hiánya miatt;
 • az ügyfél szervezet vezetője, tényleges tulajdonosa stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország állampolgára;
 • az ügyfél szervezet valamely stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország bejegyzett gazdasági társaság leányvállalata, vagy ilyen szervezet magyarországi képviselete.

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt

 • az offshore területen bejegyzett társaság kizárólag a szolgáltató útján rendelkezik képviselettel, elérhetőséggel Magyarországon (valódi gazdasági jelenlét hiánya);
 • az ügyfél a szolgáltatónál tárolt dokumentumait manipulálja, esetleg meghamisítja; nem szolgáltatja a tároldandó iratokat a Szolgáltató részére;
 • a szolgáltatási díj megfizetését és a kapcsolódó ügyintézést rendszeresen az ügyfél szervezetben munkaviszonnyal, vagy tisztséggel nem rendelkező személy teljesíti készpénzben;
 • az ügyfél szervezetbe a szolgáltató számára nem ellenőrizhető tulajdonosi háttérrel rendelkező szervezet tag kerül;
 • az ügyfél szervezetben tulajdonos és vezető tisztségviselő váltás következtében külföldi lakóhellyel rendelkező személy(ek) lett(ek) a tag(ok), vezető tisztségviselő(k), aki(k) képviseletében más személy(ek) jár(nak) el a szolgáltatónál;
 • az ügyfél vezető tisztségviselője többször, ismétlődően nem elérhető a szolgáltató számára;
 • ügyfél szervezet stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban vagy offshore területen bejegyzett szervezettől kap rendszeresen küldeményeket.

Az üzleti kapcsolat megszűnésekor

 • a székhelyszolgáltatásról szóló szerződés egy éven belül rendes felmondásra került az ügyfél részéről;
 • az üzleti kapcsolat azért került megszüntetésre, mert a szolgáltató nem tudta teljes körűen végrehajtani az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket az ügyfél közreműködésének hiánya miatt;
 • a szolgáltató az ügyfél rendkívüli felmondásra kényszerül szerződésszegés miatt.

A szolgáltató az ügyfelei vonatkozásában észlelt szokatlan ügyletek esetében köteles fokozottan vizsgálni a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos intézkedések szükségességét, közötte a bejelentés megtételét a NAV részére, melyről sem előzetesen, sem utólag nem értesítheti az eljárással érintett ügyfeleket. A bejelentési kötelezettség teljesítését hatósági ellenőrzés keretében a NAV vizsgálja, ezért fokozottan kérjük az ügyfél-átvilágítás során az együttműködésre.

Tisztelettel:
Céghmester Székhelyszolgálat