Bajforrások


NEM MINDEGY KIRE BÍZZA SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁSÁT!

Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Ügyfelünk!

 Átlagos, sőt gyenge, mindent beígérő, ugyanakkor sokat hibázó székhelyszolgáltatót könnyen találhat.  Az Ön érdekeit-sikerét szem előtt tartó, hibátlan ügykezelést végző, extra gondos, biztonságos diszkrét, a hatóságok túlkapásaival szemben védelmet nyújtó székhelyszolgáltatót viszont nem könnyű találni! Ha Ön extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatást szeretne és ezt megengedheti magának, válassza a CÉGHMESTERT, mely jelenleg 12 budapesti irodában nyújt székhelyszolgáltatást!


Extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatás az, ahol az alábbi bajforrások a székhelyszolgáltató hibájából nem, vagy igen ritkán fordulnak elő!

Bajforrások, avagy mire figyeljünk nagyon a székhelyszolgáltató kiválasztásakor

I. Ha a székhelyszolgáltató nem gondoskodik arról, hogy az általa átvett végzések, határozatok stb. tartalmáról a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég legalább a kézbesítéstől számított egy munkanapon belül értesülhessen.

Az iratokat késedelmesen kézbesítő székhelyszolgáltató irodákkal nem szabad leszerződni, illetve, ha már ez megtörtént, akkor egyszerűen ott kell hagyni, legyen bármilyen kedvező is a székhelyszolgáltatás díja.

STORY:

2012. augusztus-szeptember hónapban (ezen menüpont megírásáig) 8 cég fordult a Céghmester-hez azzal, hogy tudunk-e segíteni adószámuk visszaszerzésében, mert azt KOCKERD mulasztás miatt törölték. A 8 cégből 5 cégnek székhelyszolgáltatónál van (volt) a székhelye és csak több nappal a végzés átvétele után értesítették őket a végzés tartalmáról, minek következtében az előírt határidőt elmulasztották és így az adószámukat törölték.

II. Iratok megőrzése 

III. A székhelyszolgálatra érkezett küldemények, levelek időben történő átvétele, illetve hogy azokra határidőben történjen intézkedés.

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy amennyiben a székhelyszolgálatra érkezett küldeményei jogi vagy jogvesztő határidőt tartalmaznak, úgy azok a székhelyszolgálat által történt hivatalos átvétel napjától számítódnak, melyek esetleges elmulasztásáért – az Ön értesítésén túl – a Céghmester, mint székhelyszolgáltató felelősséget nem vállal. Az intézkedés a cég képviselőjének joga és kötelessége.

IV. A székhely törvényi értelmezése

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a székhely törvényi tényállásából (Ct. 7.§) nem következik az (minden esetben), amit a NAV és más hatóságok munkatársai előszeretettel állítanak, nevezetesen, hogy a székhelyen a cég tulajdonosainak vagy vezetőinek (állandóan) ott kell tartózkodniuk, továbbá az sem, hogy a cégnek a székhelyén gazdasági tevékenységet kell végeznie. Ez csak belemagyarázás, ha ez felvetődik, ellent kell mondani. Tanulmányozni kell a székhely törvényi definícióját, melyből teljesen egyértelmű a székhely jogi és gyakorlati funkciója egyaránt.

V. A gazdasági tevékenység végzésének helye

Annak elbírálása, hogy a Céghmester által nyújtott székhelyszolgáltatások az igénybe vevő cégnek – törvényességi szempontból is – megfelelőek-e, az adott vállalkozás feladata illetve felelőssége. A törvény szerint a telephely, illetve fióktelep a gazdasági tevékenység gyakorlásának a helye. Többéves tapasztalatunk alapján ezúton is javasoljuk a székhelyszolgáltatást igénybe vevő Ügyfeleinknek, hogy amennyiben gazdasági tevékenységükhöz telephely ill. fióktelep célszerű vagy szükséges, úgy (minél előbb) létesítsenek megfelelő telephelyet ill. fióktelepet, ugyanis ennek hiánya esetén a NAV (joggal) azt vélelmezheti az adott cégről, hogy az nem végez (semmilyen) gazdasági tevékenységet. Ezt a vélelmet erősítheti az a tény, hogy az általunk nyújtott székhelyszolgáltatás keretében nincs lehetőség a székhelyen történő gazdasági tevékenység végzésére. (A cég a székhelyén nem köteles gazdasági tevékenységet folytatni., lásd előző pont is)

VI. A székhelyszolgálattal kapcsolatos visszaélések elkerülése

Tájékoztatunk mindenkit, akit ez érinthet, hogy a Céghmester székhelyszolgáltatást végző cégei a hatályos magyar törvények alapján működnek, és semmilyen kétes ügyletbe nem kívánnak belekerülni, ezért a 5 M Ft-ot meghaladó tartozást felhalmozott cégekkel székhelyhasználati szerződést csak akkor kötünk, ha a társaság nyilatkozik arról, hogy a cég tartozásainak megfizetéséről gondoskodik, illetve ezzel kapcsolatosan törvényesen és jóhiszeműen jár el.

VII. Hatósági „túlkapások”

Ha ilyen előfordulna (szerencsére egyre ritkább) a Céghmester minden törvényesen működő Ügyfele érdekét védi, illetve megvédi.

VIII. Cégtábla

Elhelyezése minden cégnek kötelező! Székhelyszolgáltatásunk keretében a cégtáblát térítésmentesen elkészíttetjük és az adott székhelyszolgáltató iroda erre előkészített falfelületére elhelyezzük.

IX. Ajánlott, tértivevényes postai küldemények átvételének megkönnyítése

Az új postatörvény lehetővé teszi, hogy az adott cég székhelyén az adott cég meghatalmazásával a hivatalos küldemények átvehetők legyenek. Ez mind a székhelyszolgáltatónak, mind a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cégnek előnyös.


SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS BAJFORRÁSAI – PLUSZ INFÓ I.


Akár egy elveszett levél miatt is felfüggeszthetik cége adószámát!


Az adószám felfüggesztésének következményei:

– Az adószám felfüggesztés időtartama alatt a befogadott számlák vonatkozásában nem érvényesíthető az adólevonási jog.
– Az adószám felfüggesztés tényéről az adóhatóság külön nem értesíti az adózót, mert azt hirdetményi úton teszi közzé, tehát nem biztos, hogy az adózó tudomást szerez róla.
– Az adószám felfüggesztésének ténye a cégjegyzékbe bejegyzésre kerül, tehát üzleti partnerei értesülhetnek róla.
– A Cégbíróság felhívja a céget a törvényes működés helyreállítására, de ha azt a cég elmulasztja, akkor törlik az adószámát.


A törvénytelen működést mind a NAV mind a Cégbíróság bírsággal szankcionálhatja, de a legnagyobb veszteség (akár több 10 vagy 100 millió forint) az üzleti partnerek bizalmának elvesztéséből adódhat. Így lehet a felelőtlenül – pontatlanul kezelt levélből óriási gond. Például ezért is nagyon fontos, hogy a székhelyszolgáltatás, illetve székhelyszolgálat korrekt és felelősségteljes munkát végezzen.


SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS BAJFORRÁSAI – PLUSZ INFÓ II.
Felelőtlen székhelyszolgáltatók tevékenységének legveszélyesebb következményei


NAV-os infók-ból következtettünk az alábbi problémára:

Egyes székhelyszolgáltatók tevékenységének ügyfélre nézve legveszélyesebb, legkártékonyabb következménye, hogy az irodai órák alatt egyszerűen nincsenek nyitva az adott székhelyszolgáltatók. Keresheti bárki az oda bejelentett cégeket (NAV, Üzleti partner stb.) egyszerűen nem találnak senkit és információt sem arról, hogy mikor menjenek vissza. Ennek jobb esetben törvényességi felügyeleti eljárás, adószám felfüggesztés, rosszabb esetben a cég törlése a következménye.  Tanulság: nem szabad olyan székhelyszolgáltatót választani, aki a szokásos irodai órák alatt nem képes biztosítani a székhelyszolgálat nyitva tartását.

Céghmester extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatás már

3.000 Ft/hó-tól

A Céghmesterrel megkötendő székhelyhasználati szerződését akár saját ügyvédje előtt is aláírhatja.


Ne bízza akárkire székhelyszolgáltatását!

Vigyázzon a jogellenes-trükkös szerződést kínáló székhelyszolgáltatókkal, bármit ígérnek is! Még a szerződés megkötése előtt érdeklődje meg, hogy rendben van-e a tulajdonosi befogadó nyilatkozat, ha ugyanis az ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá, hogy az Ön cége az adott ingatlanba legyen bejegyezve, akkor a céget a Cégbíróság be sem jegyzi. Tudja meg azt is, hogy a székhelyen átveszik-e a leveleket és azt is, hogy vállalnak-e iratőrzést. Ha nem, akkor ez törvényellenes, mert ütközik a Ctv. 7. §-ában foglaltakkal.

A jogellenes-trükkös szerződést kínáló, olcsónak tűnő székhelyszolgáltatókhoz bejelentett cégeket a NAV adóhatósági szempontból kockázatos adózónak minősítheti, mely fokozott adóhatósági felügyeletet jelenthet. A fokozott adóhatósági felügyelet havi rendszerességű ÁFA bevallási kötelezettséget. A jogellenes tartalmú székhelyhasználati szerződést kötő cég korai ellenőrzést kaphat, illetve fokozott adóhatósági felügyelet alá vonható.

A feltűnően olcsó székhelyszolgáltatókhoz bejelentett cégek – pont a székhelyszolgáltatás feltűnően olcsó díja miatt – eleve nagyobb eséllyel számíthatnak kockázatelemzésre, illetve az ezt követő fokozott adóhatósági felügyeletre, tekintve, hogy az ilyen székhelyszolgáltató irodák esetében jelentősebb a cégtemetésre szánt cégek száma. (Bővebben: ART 24/F.§)

Céghmester székhelyszolgálat, székhelyszolgáltatás – Fontos infó 1#:

Mit jelent pontosan az “extra gondos” székhelyszolgáltatás és miért a Céghmester a legbiztonságosabb székhelyszolgáltató?

Az extra gondos székhelyszolgáltatás komoly képzésben részesült és folyamatos kontroll alatt tartott munkatársakat; valamint minden irodában egységes, olyan ügyviteli rendszert jelent, amely
biztosítja, hogy a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég a kézbesítéstől számított 1 napon belül értesülhet hivatalos küldeményeinek érkezéséről (szolgáltatáscsomagtól függően a tartalmáról is). Az extra gondos székhelyszolgáltatás azt is jelenti,hogy a fontos iratok másolatait – külön utasításra – a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég könyvelőjének is megküldjük, így biztosabban teljesíthetők a határidőkhöz kötött jogorvoslatok, illetve kötelezettségek.
(A levelek, küldemények pontos kezelése az ún. “kézbesítési utasítás”-ban kerül rögzítésre.)

Szerintük a legnagyobb hiba, amit egy székhelyszolgáltató elkövethet ügyfelével szemben:

Ha a székhelyszolgáltató nem gondoskodik arról, hogy az általa átvett végzések, határozatok stb. tartalmáról a székhelyszolgáltatást igénybe vevõ cég még a kézbesítés napján vagy legkésőbb másnap értesülhessen.


A Céghmester azért a legbiztonságosabb székhelyszolgálat, mert az egységes ügyviteli rendszer csökkenti, sőt majdnem kiküszöböli a hibázási lehetőségeket, ezért a Céghmester hibájából soha sem fordul elő, hogy a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég idézési időpontot, vagy fontos jogvesztő határidőt (pl. fellebbezési határidő stb.) mulasztana el. Ugyancsak a biztonságos ügyviteli rendszernek köszönhetően a Céghmester székhelyszolgáltatását igénybevevők körében lényegesen kevesebb az adószám törlés, illetve a cég törlése, vagy más a cég ellen indított megszüntetési eljárás.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az is fontos szempont, hogy egy székhelyszolgáltatás valóban biztonságos-e, vagy csak állítja magáról, hogy biztonságos. A Céghmester székhelyszolgáltatásról mindenki (ügyfelek, NAV-osok, konkurensek) tudja, hogy valóban biztonságos, ezért érdemes minket választani.

Kérjük, hogy a székhelyszolgáltató kiválasztásakor azt is vegye figyelembe, hogy a Céghmester Ön helyett is figyel többek között arra, hogy fontosabb leveleit, akár cégének könyvelője is megkapja, hogy testreszabott szolgáltatáscsomagot választhasson, hogy szerződését kényelmesen, akár saját ügyvédje előtt is megköthesse!