Bajforrások (vigyázzon kivel)


NEM MINDEGY KIRE BÍZZA SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁSÁT!

Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Ügyfelünk!

 Átlagos, sőt gyenge, mindent beígérő, ugyanakkor sokat hibázó székhelyszolgáltatót könnyen találhat.  Az Ön érdekeit-sikerét szem előtt tartó, hibátlan ügykezelést végző, extra gondos, biztonságos diszkrét, a hatóságok túlkapásaival szemben védelmet nyújtó székhelyszolgáltatót viszont nem könnyű találni! Ha Ön extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatást szeretne és ezt megengedheti magának, válassza a CÉGHMESTERT, mely jelenleg 4 budapesti irodában nyújt székhelyszolgáltatást!


Extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatás az, ahol az alábbi bajforrások a székhelyszolgáltató hibájából nem, vagy igen ritkán fordulnak elő!

Bajforrások, avagy mire figyeljünk nagyon a székhelyszolgáltató kiválasztásakor

I. Ha a székhelyszolgáltató nem gondoskodik arról, hogy az általa átvett végzések, határozatok stb. tartalmáról a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég legalább a kézbesítéstől számított egy munkanapon belül értesülhessen.

Az iratokat késedelmesen kézbesítő székhelyszolgáltató irodákkal nem szabad leszerződni, illetve, ha már ez megtörtént, akkor egyszerűen ott kell hagyni, legyen bármilyen kedvező is a székhelyszolgáltatás díja.

STORY:

2012. augusztus-szeptember hónapban (ezen menüpont megírásáig) 8 cég fordult a Céghmester-hez azzal, hogy tudunk-e segíteni adószámuk visszaszerzésében, mert azt KOCKERD mulasztás miatt törölték. A 8 cégből 5 cégnek székhelyszolgáltatónál van (volt) a székhelye és csak több nappal a végzés átvétele után értesítették őket a végzés tartalmáról, minek következtében az előírt határidőt elmulasztották és így az adószámukat törölték.

II. Iratok megőrzése 

III. A székhelyszolgálatra érkezett küldemények, levelek időben történő átvétele, illetve hogy azokra határidőben történjen intézkedés.

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy amennyiben a székhelyszolgálatra érkezett küldeményei jogi vagy jogvesztő határidőt tartalmaznak, úgy azok a székhelyszolgálat által történt hivatalos átvétel napjától számítódnak, melyek esetleges elmulasztásáért – az Ön értesítésén túl – a Céghmester, mint székhelyszolgáltató felelősséget nem vállal. Az intézkedés a cég képviselőjének joga és kötelessége.

IV. A székhely törvényi értelmezése

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a székhely törvényi tényállásából (Ct. 7.§) nem következik az (minden esetben), amit a NAV és más hatóságok munkatársai előszeretettel állítanak, nevezetesen, hogy a székhelyen a cég tulajdonosainak vagy vezetőinek (állandóan) ott kell tartózkodniuk, továbbá az sem, hogy a cégnek a székhelyén gazdasági tevékenységet kell végeznie. Ez csak belemagyarázás, ha ez felvetődik, ellent kell mondani. Tanulmányozni kell a székhely törvényi definícióját, melyből teljesen egyértelmű a székhely jogi és gyakorlati funkciója egyaránt.

V. A gazdasági tevékenység végzésének helye

Annak elbírálása, hogy a Céghmester által nyújtott székhelyszolgáltatások az igénybe vevő cégnek – törvényességi szempontból is – megfelelőek-e, az adott vállalkozás feladata illetve felelőssége. A törvény szerint a telephely, illetve fióktelep a gazdasági tevékenység gyakorlásának a helye. Többéves tapasztalatunk alapján ezúton is javasoljuk a székhelyszolgáltatást igénybe vevő Ügyfeleinknek, hogy amennyiben gazdasági tevékenységükhöz telephely ill. fióktelep célszerű vagy szükséges, úgy (minél előbb) létesítsenek megfelelő telephelyet ill. fióktelepet, ugyanis ennek hiánya esetén a NAV (joggal) azt vélelmezheti az adott cégről, hogy az nem végez (semmilyen) gazdasági tevékenységet. Ezt a vélelmet erősítheti az a tény, hogy az általunk nyújtott székhelyszolgáltatás keretében nincs lehetőség a székhelyen történő gazdasági tevékenység végzésére. (A cég a székhelyén nem köteles gazdasági tevékenységet folytatni., lásd előző pont is)

VI. A székhelyszolgálattal kapcsolatos visszaélések elkerülése

Tájékoztatunk mindenkit, akit ez érinthet, hogy a Céghmester székhelyszolgáltatást végző cégei a hatályos magyar törvények alapján működnek, és semmilyen kétes ügyletbe nem kívánnak belekerülni, ezért a 5 M Ft-ot meghaladó tartozást felhalmozott cégekkel székhelyhasználati szerződést csak akkor kötünk, ha a társaság nyilatkozik arról, hogy a cég tartozásainak megfizetéséről gondoskodik, illetve ezzel kapcsolatosan törvényesen és jóhiszeműen jár el.

VII. Hatósági „túlkapások”

Ha ilyen előfordulna (szerencsére egyre ritkább) a Céghmester minden törvényesen működő Ügyfele érdekét védi, illetve megvédi.

VIII. Cégtábla

Elhelyezése minden cégnek kötelező! Székhelyszolgáltatásunk keretében a cégtáblát térítésmentesen elkészíttetjük és az adott székhelyszolgáltató iroda erre előkészített falfelületére elhelyezzük.

IX. Ajánlott, tértivevényes postai küldemények átvételének megkönnyítése

Az új postatörvény lehetővé teszi, hogy az adott cég székhelyén az adott cég meghatalmazásával a hivatalos küldemények átvehetők legyenek. Ez mind a székhelyszolgáltatónak, mind a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cégnek előnyös.


SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS BAJFORRÁSAI – PLUSZ INFÓ I.


Akár egy elveszett levél miatt is felfüggeszthetik cége adószámát!


Az adószám felfüggesztésének következményei:

– Az adószám felfüggesztés időtartama alatt a befogadott számlák vonatkozásában nem érvényesíthető az adólevonási jog.
– Az adószám felfüggesztés tényéről az adóhatóság külön nem értesíti az adózót, mert azt hirdetményi úton teszi közzé, tehát nem biztos, hogy az adózó tudomást szerez róla.
– Az adószám felfüggesztésének ténye a cégjegyzékbe bejegyzésre kerül, tehát üzleti partnerei értesülhetnek róla.
– A Cégbíróság felhívja a céget a törvényes működés helyreállítására, de ha azt a cég elmulasztja, akkor törlik az adószámát.


A törvénytelen működést mind a NAV mind a Cégbíróság bírsággal szankcionálhatja, de a legnagyobb veszteség (akár több 10 vagy 100 millió forint) az üzleti partnerek bizalmának elvesztéséből adódhat. Így lehet a felelőtlenül – pontatlanul kezelt levélből óriási gond. Például ezért is nagyon fontos, hogy a székhelyszolgáltatás, illetve székhelyszolgálat korrekt és felelősségteljes munkát végezzen.


SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS BAJFORRÁSAI – PLUSZ INFÓ II.
Felelőtlen székhelyszolgáltatók tevékenységének legveszélyesebb következményei


NAV-os infók-ból következtettünk az alábbi problémára:

Egyes székhelyszolgáltatók tevékenységének ügyfélre nézve legveszélyesebb, legkártékonyabb következménye, hogy az irodai órák alatt egyszerűen nincsenek nyitva az adott székhelyszolgáltatók. Keresheti bárki az oda bejelentett cégeket (NAV, Üzleti partner stb.) egyszerűen nem találnak senkit és információt sem arról, hogy mikor menjenek vissza. Ennek jobb esetben törvényességi felügyeleti eljárás, adószám felfüggesztés, rosszabb esetben a cég törlése a következménye.  Tanulság: nem szabad olyan székhelyszolgáltatót választani, aki a szokásos irodai órák alatt nem képes biztosítani a székhelyszolgálat nyitva tartását.

Céghmester extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatás már

10.000 Ft/hó-tól

A Céghmesterrel megkötendő székhelyhasználati szerződését akár saját ügyvédje előtt is aláírhatja.


Ne bízza akárkire székhelyszolgáltatását!

Vigyázzon a jogellenes-trükkös szerződést kínáló székhelyszolgáltatókkal, bármit ígérnek is! Még a szerződés megkötése előtt érdeklődje meg, hogy rendben van-e a tulajdonosi befogadó nyilatkozat, ha ugyanis az ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá, hogy az Ön cége az adott ingatlanba legyen bejegyezve, akkor a céget a Cégbíróság be sem jegyzi. Tudja meg azt is, hogy a székhelyen átveszik-e a leveleket és azt is, hogy vállalnak-e iratőrzést. Ha nem, akkor ez törvényellenes, mert ütközik a Ctv. 7. §-ában foglaltakkal.

A jogellenes-trükkös szerződést kínáló, olcsónak tűnő székhelyszolgáltatókhoz bejelentett cégeket a NAV adóhatósági szempontból kockázatos adózónak minősítheti, mely fokozott adóhatósági felügyeletet jelenthet. A fokozott adóhatósági felügyelet havi rendszerességű ÁFA bevallási kötelezettséget. A jogellenes tartalmú székhelyhasználati szerződést kötő cég korai ellenőrzést kaphat, illetve fokozott adóhatósági felügyelet alá vonható.

A feltűnően olcsó székhelyszolgáltatókhoz bejelentett cégek – pont a székhelyszolgáltatás feltűnően olcsó díja miatt – eleve nagyobb eséllyel számíthatnak kockázatelemzésre, illetve az ezt követő fokozott adóhatósági felügyeletre, tekintve, hogy az ilyen székhelyszolgáltató irodák esetében jelentősebb a cégtemetésre szánt cégek száma. (Bővebben: ART 24/F.§)

Céghmester székhelyszolgálat, székhelyszolgáltatás – Fontos infó 1#:

Mit jelent pontosan az “extra gondos” székhelyszolgáltatás és miért a Céghmester a legbiztonságosabb székhelyszolgáltató?

Az extra gondos székhelyszolgáltatás komoly képzésben részesült és folyamatos kontroll alatt tartott munkatársakat; valamint minden irodában egységes, olyan ügyviteli rendszert jelent, amely
biztosítja, hogy a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég a kézbesítéstől számított 1 napon belül értesülhet hivatalos küldeményeinek érkezéséről (szolgáltatáscsomagtól függően a tartalmáról is). Az extra gondos székhelyszolgáltatás azt is jelenti,hogy a fontos iratok másolatait – külön utasításra – a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég könyvelőjének is megküldjük, így biztosabban teljesíthetők a határidőkhöz kötött jogorvoslatok, illetve kötelezettségek.
(A levelek, küldemények pontos kezelése az ún. “kézbesítési utasítás”-ban kerül rögzítésre.)

Szerintük a legnagyobb hiba, amit egy székhelyszolgáltató elkövethet ügyfelével szemben:

Ha a székhelyszolgáltató nem gondoskodik arról, hogy az általa átvett végzések, határozatok stb. tartalmáról a székhelyszolgáltatást igénybe vevõ cég még a kézbesítés napján vagy legkésőbb másnap értesülhessen.


A Céghmester azért a legbiztonságosabb székhelyszolgálat, mert az egységes ügyviteli rendszer csökkenti, sőt majdnem kiküszöböli a hibázási lehetőségeket, ezért a Céghmester hibájából soha sem fordul elő, hogy a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég idézési időpontot, vagy fontos jogvesztő határidőt (pl. fellebbezési határidő stb.) mulasztana el. Ugyancsak a biztonságos ügyviteli rendszernek köszönhetően a Céghmester székhelyszolgáltatását igénybevevők körében lényegesen kevesebb az adószám törlés, illetve a cég törlése, vagy más a cég ellen indított megszüntetési eljárás.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az is fontos szempont, hogy egy székhelyszolgáltatás valóban biztonságos-e, vagy csak állítja magáról, hogy biztonságos. A Céghmester székhelyszolgáltatásról mindenki (ügyfelek, NAV-osok, konkurensek) tudja, hogy valóban biztonságos, ezért érdemes minket választani.

Kérjük, hogy a székhelyszolgáltató kiválasztásakor azt is vegye figyelembe, hogy a Céghmester Ön helyett is figyel többek között arra, hogy fontosabb leveleit, akár cégének könyvelője is megkapja, hogy testreszabott szolgáltatáscsomagot választhasson, hogy szerződését kényelmesen, akár saját ügyvédje előtt is megköthesse!

“Ki szakmájának nem mestere, hóhéra annak!”

Nagyon vigyázzon kire bízza cégalapítását, székhelyszolgáltatását! Kérjük tanulmányozza a cégalapítás piac legvadabb “hóhér” tippjeit, melyektől hemzseg az internet. Ezek azok a tippek, amelyeket soha semmilyen körülmények között nem szabad megfogadni!

Hol és hogyan köthet a Céghmesterrel székhelyszolgáltatási szerződést?

1. A Céghmesterrel megkötendő székhelyszolgáltatási szerződését saját ügyvédje előtt is aláírhatja és az első részletet nála kifizetheti! (Nem kell időt, pénzt és energiát pazarolni az utazásra, sőt az ügyvédje által végzett plusz munka ügyvédi díját is mi fizetjük, az ügyvéddel történő megegyezésünk alapján.)

Vigyázzon kivel köt székhelyhasználati szerződést

Széles körben – de nem eléggé széles körben – elterjedt rémtörténetek keringenek egyes trehány vagy egyszerűen hozzá nem értő székhelyszolgáltatók „tevékenységeinek” „eredményeiről”. Felfüggesztett, majd törölt adószámok, sőt törölt cégek, enyhébb esetben APEH-balhék, elveszett hivatalos levelek sora jelzi – mutatja sok-sok nem hozzáértő „székhelyes” „szakmai útját”.

Extra gondos, biztonságos székhelyszolgáltatást szeretne?

Kerülje az olyan székhelyszolgáltatókat, amelyek weboldalukon főleg díjcsomagokat és akciókat hirdetnek, viszont a székhelyszolgáltatás lényegéről, buktatóiról kevés információval szolgálnak! Ha kérdéseire nem kap egyértelmű és korrekt választ, akkor nem szabad székhelyszolgáltatási szerződést kötni az adott irodával. Aki székhelyszolgáltató irodára bízza cégét, annak tudnia kell, hogy a jelenlegi szabályozás szerint akár egyetlen levél átvételének elmulasztása vagy elvesztése adószám felfüggesztéshez, rosszabb esetben adószám törléshez vezethet.

Ha Ön nem akar – gyomorszorító, stressznövelő – bírságokhoz, cégtörléshez vezető „élményeket” szerezni, érdemes alaposan tájékozódnia még a székhelyszolgáltató kiválasztása, illetve a székhelyhasználati szerződés megkötése előtt. Íme az a 4 tünetcsoport, melyek észlelése esetén nem szabad az adott székhelyszolgáltatóval szerződni.

I. A „felelősséghárítós”

A legtöbb inkorrekt-kókler székhelyszolgáltató weboldalán, székhelyszerződésében ilyen vagy hasonló szöveg található: „Székhelyszolgáltató mulasztásából, ügyviteléből, szerződésszegéséből
eredő károkért a (székhely) szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.” Bravó! Remek! Szuper! A saját tevékenységükért nem vállalnak felelősséget! Jó sok ilyen „székhelypiaci” szereplő van. Csak
egyre kell vigyázni! Nem szabad velük szerződni, kínáljanak bármilyen olcsó árat, kedvezményt! Az ilyenektől úgy kell óvakodni, mint a betegségektől.

Vicces 1 # (vagy mégsem?)

Konkurenseink tanulmányozása közben találtunk olyan székhelyszolgáltatót, aki lótenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik és egy másikat, aki takarítással és építőiparral (épületbontás-földmunka) foglalkozik.

KÉRDÉS: Értenek-e az eredeti tevékenységüktől teljesen eltérő, jelentős jogi ismereteket és precizitást igénylő székhelyszolgáltatáshoz?! Az ő szerződésük egyértelműen tartalmazza, hogy nem vállalnak felelősséget szerződésszegésükért és hibáikért.

II. Pénzre menős – túl akciós – túl olcsó

Ez a típus a hipermarketek egyet fizet, kettőt kap, illetve a zöldségesek több zsák krumpli olcsóbb viselkedésére hajaz, illetve azt próbálja utánozni. Ezzel az a probléma, hogy a székhelyszolgálat (ugyanúgy, mint például a cégalapítás) se nem mosópor, se nem trappista sajt, se nem burgonya, hanem körültekintést, pontosságot és (egyre nagyobb) szakértelmet, becsületességet igénylő szolgáltató tevékenység.

Vicces 2 # (vagy mégsem?)

Konkurenseink tanulmányozása közben azt találtuk, hogy szinte minden 5-6 ezer Ft-os székhelyszolgáltató szerződésében szerepel az, hogy szerződésszegéséért, károkozásáért nem vállal felelősséget. (Mi lehet azoknál, akik még ennél is olcsóbbak?)

Gondoljuk át és tegyük fel a kérdést, hogy egyes székhelyszolgáltató irodák miért nem vállalnak felelősséget tevékenységükért?

A Céghmester véleménye szerint azért nem, mert a felelősségteljes és pontos munkához megfelelő képzettségű-rátermettségű személyzet, valamint megfelelő irodai infrastruktúra szükséges. A legtöbb székhelyszolgáltató iroda küldetéssel, tapasztalattal nem rendelkező szerencsevadász. Ezeknek a szellemiségével nem fér össze a személyzet megfelelő képzése, oktatása, a személyzet munkájának tisztességes megfizetése, valamint az igényes irodai környezet kialakítása, így marad tehát a viszonylagos olcsó ár és a hozzá passzoló alacsony színvonalú – olykor az elégséges szintet sem elérő – szolgáltatás.

III. Drága – exkluzív – „sokat szolgáltatós”

Erre a típusra az egyre bővülő, egyre drágább szolgáltatás csomagok a jellemzők. Fokozódik a jók vagyunk, nagyok vagyunk, extrák vagyunk kommunikáció, sokszor üres, alibi szolgáltatások kiagyalásával és kínálásával.

Tanácsunk: Nem nagyon célszerű ilyen szolgáltatókkal szerződést kötni, főleg azért, mert az extra szolgáltatást általában ritkán használjuk ki (még akkor is, ha azok valós érdemi szolgáltatást takarnak), ezek főleg az érzékelés pillanatában nyújtanak olyan „pláza örömöt”, amitől különlegesnek, többnek érezzük magunkat. Díjfizetéskor viszont már saját magunkkal szemben kínos a rossz döntés: normál szolgáltatást extra áron? Miért?

Vicces 3 # (ez tényleg vicces!)

Láttunk egy hirdetést, mely azt ígéri, hogy “székhelyszerződés megkötése 10 perc alatt”.

KÉRDÉS: Mi lehet olyan sürgős egy székhelyszolgáltatási szerződésben, hogy azt 10 perc alatt meg kell kötni? A Céghmester munkatársai erről egy filmcímre asszociáltak: “Fogd a pénzt és fuss!” (Lehet, hogy mégsem vicces?)

IV. Mixer típus

„Mindent tőlem vegyenek”, „mindenben segítünk”, „mindenhez értünk” típusok Marketingesek szokták kérdezni: „Órát kazánkovácstól miért vennél?”


A Céghmester kérdezi: „Vennél órát olyan kazánkovácstól, akinek sajtkészítő üzeme és űrlaboratóriuma is van?” Vajon melyikhez ért igazán? Vajon melyikhez ért egyáltalán? Nyilván minden olvasónk tudja a helyes választ. Bizony, vigyázni kell! Tanácsunk: Ha valaki székhelyszolgáltatást, futárszolgálatot, weboldal készítést, jogi tanácsadást, pénzbehajtást és sok-sok szakmailag jelentősen eltérő tevékenységet erőltet – mixel össze egy székhelyszolgálatba, azt kezelje fenntartással. Szinte biztos, hogy egyiket sem csinálja tökéletesen! Ne bízza cégét, székhelyszolgáltatását ilyenekre!

Vicces 4 # (becsapós)

Sok székhelyszolgáltató, weboldala illusztrált képein gyönyörűen felszerelt tárgyalókat és irodákat mutat be. Ezzel szemben a valóság az, hogy ezek legtöbbje lerobbant és igénytelen iroda. (Vigyázat! Ez tényleg becsapós!)

Kik azok, akiknek tud segíteni a Céghmester és kik azok, akiknek nem?


Kik azok, akiknek biztosan tud segíteni a Céghmester:


Akik szeretik gyorsan, pörgősen (de nem kapkodva, össze-vissza) intézni ügyeiket.

Akik félnek, hogy lemaradnak valamilyen üzletről, gyors lehetőségről (pl.: a cégiroda bénázása miatt elhúzódik a cégbejegyzés vagy meg sem történik).

Akik cégprobléma esetén szeretik mielőbb tudni a helyes megoldást, “látni a végét”, azaz tudni, hogy hogyan és kb. mikorra lesz rendben az ügyük.

Akik a jogi dolgok ügyintézése során is szeretnek a lényegre koncentrálni, akik röviden, hatékonyan szeretnek kommunikálni.

Akik szeretik egy helyen intézni ügyeiket (cégalapítás, cégmódosítás, székhelyszolgálat, könyvelés, stb.).

Akik szeretik a biztonságot, sőt a garantált biztonságot.

Akik döntésükhöz szeretnek minden információt megkapni, jót is, rosszat is.

Akik nem szeretnek tévhitben élni, téves információk alapján dönteni.

Akik szeretik a nyugalmat és a kényelmet.

Akik szeretik, ha meghallgatják szempontjaikat, érveiket, akik szeretik, ha megértik őket.

Akik szeretik, ha döntéseik annyira jók, hogy azokat nem kell megmagyarázni környezetük számára.

Akik szeretik stressz és idegeskedés nélkül intézni ügyeiket.

Akik szeretnekszemélyes kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani.

Akik nem szeretik, ha kikerülnek a dolgok az irányításuk és ellenőrzésük alól (például egy hibás döntéssel).

Akik szeretik pontosan, határozottan intézni ügyeiket.

Akik szeretnek üzleti partnereik, barátaik stb. előtt jó ajánlásokkal is kedvező benyomásokat tenni.

Kik azok, akiknek nem biztos, hogy tud segíteni a Céghmester:

Akik a kapkodást, az össze-vissza csapongást összekeverik a gyorsasággal.

Akik kizárólag ár alapján döntenek.

Akik nem hajlandók mélységében átgondolni döntéseiket (amelyektől adott esetben személyük és családjuk jövője, sorsa függ).

Akik csak másoktól várják el a gondosságot, pontosságot, felelősségteljes hozzáállást, de ők maguk pont ellenkezőleg cselekednek, viselkednek.

Akinek az iskolában a Pató Pál Úr (“ej ráérünk arra még”) volt a kedvenc versük. Tehát azok, akik az utolsó pillanatig (vagy azon túl is) halogatják a cselekvést, ugyanakkor ők csodálkoznak a legjobban azon, hogy nem mennek rendben a dolgaik.

Céghmester székhelyszolgálat, székhelyszolgáltatás – Fontos infó 1#:

Mit jelent pontosan az “extra gondos” székhelyszolgáltatás és miért a Céghmester a legbiztonságosabb székhelyszolgáltató?

Az extra gondos székhelyszolgáltatás komoly képzésben részesült és folyamatos kontroll alatt tartott munkatársakat; valamint minden irodában egységes, olyan ügyviteli rendszert jelent, amely biztosítja, hogy a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég a kézbesítéstől számított 1 napon belül értesülhet hivatalos küldeményeinek érkezéséről (szolgáltatáscsomagtól függően a tartalmáról is). Az extra gondos székhelyszolgáltatás azt is jelenti,hogy a fontos iratok másolatait – külön utasításra – a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég könyvelőjének is megküldjük, így biztosabban teljesíthetők a határidőkhöz kötött jogorvoslatok, illetve kötelezettségek. (A levelek, küldemények pontos kezelése az ún. “kézbesítési utasítás”-ban kerül rögzítésre.)

Szerintük a legnagyobb hiba, amit egy székhelyszolgáltató elkövethet ügyfelével szemben:

Ha a székhelyszolgáltató nem gondoskodik arról, hogy az általa átvett végzések, határozatok stb. tartalmáról a székhelyszolgáltatást igénybe vevõ cég még a kézbesítés napján vagy legkésőbb másnap értesülhessen.

A Céghmester azért a legbiztonságosabb székhelyszolgálat, mert az egységes ügyviteli rendszer csökkenti, sőt majdnem kiküszöböli a hibázási lehetőségeket, ezért a Céghmester hibájából soha sem fordul elő, hogy a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég idézési időpontot, vagy fontos jogvesztő határidőt (pl. fellebbezési határidő stb.) mulasztana el. Ugyancsak a biztonságos ügyviteli rendszernek köszönhetően a Céghmester székhelyszolgáltatását igénybe vevők körében lényegesen kevesebb az adószám felfüggesztés, az adószám törlés, illetve a cég törlése, vagy más a cég ellen indított megszüntetési eljárás.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az is fontos szempont, hogy egy székhelyszolgáltatás valóban biztonságos-e, vagy csak állítja magáról, hogy biztonságos. A Céghmester székhelyszolgáltatásról mindenki (ügyfelek, NAV-osok, konkurensek) tudja, hogy valóban biztonságos, ezért érdemes minket választani.

Kérjük, hogy a székhelyszolgáltató kiválasztásakor azt is vegye figyelembe, hogy a Céghmester Ön helyett is figyel többek között arra, hogy fontosabb leveleit, akár cégének könyvelője is megkapja, hogy testreszabott szolgáltatáscsomagot választhasson, hogy szerződését kényelmesen, akár saját ügyvédje előtt is megköthesse!

„KI SZAKMÁJÁNAK NEM MESTERE, HÓHÉRA ANNAK!”

Nagyon sok cégiroda és sajnos ügyvédi iroda – tudatlanságból, szakmai rövidlátásból, vagy éppen etikátlan önző érdekből (jöjjön vissza az ügyfél és fizessen minél többször) – olyan tippeket, tanácsokat ad ügyfeleiknek, amelyek pillanatnyilag jónak tűnnek és könnyen kivitelezhetőek, hosszabb távon azonban tönkre tehetik, ellehetetleníthetik a céget. Ezeket a tippeket/tanácsokat neveztük el „hóhér” tippeknek.

Kérjük, tanulmányozza a cégalapítás és székhelyszolgáltatás leggyakoribb „hóhér” tippjeit, melyektől hemzseg az internet. Ezek azok a tippek, amelyeket soha semmilyen körülmények között nem szabad megfogadni!

A közelmúlt egyik legtipikusabb és legkártékonyabb „hóhér” tippje az volt, hogy alapítsa Kft-jét 500 ezer Ft törzstőkével 100ezer Ft befizetéssel. A legvadabb hóhérok még 2014. márciusában is ezt hirdették és javasolták, holott kb. 2012 nyara-ősze óta ismert, hogy 2014. március 15-től 3M Ft lesz a Kft törzstőke minimális összege.

A „hóhér” iroda legtöbbször „olcsó”! Nem értékeli sokra sem Ügyfeleit, sem Önmagát, szakértelem nulla, etika nulla, egy a lényeg: ügyfelet szerezni bármi áron!

Íme, az aktuális „hóhér” tippek, melyeket semmiképpen sem szabad megfogadni:

NR. 1. CÉGALAPÍTÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„Alapítsa Kft-jét 500ezer Ft, vagy akár 100ezer Ft befizetéssel, a fennmaradó összeget ráér befizetni később, akár 1 éven túl is!”

A tanács jól hangzik, könnyen kivitelezhető, a jogszabálynak is megfelel, mégis „hóhér” sőt „kegyetlen hóhér” az alábbi 6 ok miatt:

Első: Ha az alapításkori vagyoni hozzájárulás olyan alacsony, hogy még az induló költségeket sem fedezi (pl.: ügyvéd, könyvelő, szakmai és személyi beruházás költségei), akkor a cég kezdetektől „tagi kölcsön problémákkal” fog küzdeni. A tagi kölcsön 2013-tól adóalapot képez és az elvárt adó szabályai szerint adózik.

Aki nem tudja miért baj igazán a tagi kölcsön, tanulmányozza itt: http://cegproblemak.hu/tagi-kolcson

Második: Fentiek miatt (tehát az alaptőke kis hányadának rendelkezésre bocsátása miatt) a cég a gazdasági céljai megvalósításához szükséges pénzügyi fedezettel nem rendelkezik.

Harmadik:Felelősségi szempontból egyértelműen gyilkos tanács a törzsbetétek felénél kisebb befizetéséről, illetve a törzsbetétek egy éven túli rendelkezésre bocsátásáról rendelkezni a társasági szerződésben, ugyanis ilyen esetben a tag a még meg nem fizetett törzsbetétje erejéig köteles helytállni a társaság kötelezettségeiért, lényegében nem illeti meg a korlátolt felelősség (Ptk. 3:162. §).

Negyedik: Nem ruházható át az üzletrész, amíg a törzsbetétek befizetése teljes egészében nem történt meg. A hirtelen-gyorsan „szükségessé váló” üzletrész átruházások, fura „cégeladások” éppen a „hóhér” irodák „hóhér” tippjeit megfogadó ügyfeleit érintik leggyakrabban.

Ötödik: Pályázatnál, hitelnél is akadály, ha nincs befizetve a törzstőke egésze, szinte biztos, hogy elutasítják mind a pályázatot, mind pedig a hitelkérelmet.

Hatodik:Amíg a tag törzsbetéte nincs teljes egészében rendelkezésre bocsátva, addig nem fizethető ki részére sem osztalék, sem osztalékelőleg.

NR. 2. CÉGALAPÍTÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„A törzstőkét nem kell befizetni bankszámlára, elég ha az ügyvezető leigazolja!”

Ez a „hóhér” tipp (is) jól hangzik, könnyen kivitelezhető, de nem felel meg a Ctv. 30. § (5) bekezdésének. A jegyzett tőkét a cég bejegyzését követő 8 napon belül a bankszámlára is be kell fizetni. Ezt az adóhatóság (pl. kockázatelemzésnél) és a Cégbíróság is (mint törvényességi felügyelet gyakorlója) ellenőrizheti.

NR. 3. CÉGALAPÍTÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„Ráér könyvelőt fogadni 2-3 hét múlva, sőt akár később is!”

Ez is gyilkos „hóhér” tipp, melyet sok esetben ügyvédek tanácsolnak. Nézzük, mi a gond ezzel:

Első: A társaságnak az ügyvezető jogviszonyáról már a bejegyzés napjától bejelentési, de legalább adatszolgáltatási kötelezettsége van, attól függően, hogy munkáltatói vagy megbízási jogviszony jön létre a társaság és annak ügyvezetője között. Ha nincs könyvelő, ki oldja meg a feladatot?

Második: Kamarai bejelentkezés a bejegyzéstől számított 5 napon belül kötelező. Ha nincs könyvelő, ki oldja meg a feladatot?

Harmadik: NAV, KSH, helyi iparűzési-adó hatálya alá történő bejelentkezés a bejegyzéstől számított 15 napon belül kötelező. Ha nincs könyvelő, ki oldja meg a feladatot?

NR. 4. CÉGALAPÍTÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„Nem baj, ha bedől a cége, alapítunk másikat.”

Ez lehet, hogy jól hangzik, de nagyon nem igaz! A cégalapításból és a meglévő cégbe való belépésből való adminisztratív kizárást nem csak az Art. 24. § rendelkezései, hanem a Ctv. 9/B. §, 9/C. §-ai is intézményesítik (eltiltás). Aki cégében jelentős köztartozást halmoz fel (5MFt felett) vagy cégét szabálytalanul működteti, esetleg „magára hagyja”, az 5 évig nem lehet gazdasági társaságnak sem vezető tisztségviselője, sem többségi tulajdonosa.

NR. 5. CÉGALAPÍTÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„Kft alapításból nem lehet semmi gondja, hiszen korlátolt felelőssége van.”

Többszörösen „hóhér” tipp:egyrészt fenti tipp nem is próbálja megkülönböztetni a vezető tisztségviselői felelősséget a tagi felelősségtől, pedig nagyon indokolt.

Gazdasági társaság tagja főszabályként – a vállalt vagyoni hozzájárulás teljesítéséért felel. Természetesen egyéb esetekben is felelősségre vonható (pl. negatív gazdálkodás, törzstőke csorbítása, gondatlanul vagy szándékosan kárt okozó határozat meghozatala, stb.). Szó sincs tehát szent és sérthetetlen korlátolt felelősségről sem Kft-nél, sem Rt-nél.

A vezető tisztségviselő felelőssége sokkal szigorúbb: egyértelműen felel a jogi személyeknek okozott kárért, legyen az az általa képviselt jogi személy, vagy más jogi személy (Ptk. 3:24. §, Ptk. 3:118. §).

Ha valaki egy személyben társasági tag és vezető tisztségviselő is, akkor konkrét cselekedeteit aszerint kell értékelni, hogy azokat melyik „minőségében” végezte. Így könnyen elhatárolható a tagi és a vezető tisztségviselői felelősség.

NR. 1. SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„Székhelyhasználati szerződés helyett bérleti szerződést kötünk, mert abba nem köt bele a NAV!”

Igen! Van néhány tájékozatlan-pontatlan NAV-os dolgozó, aki nem hogy nem köt bele, hanem még ajánlja-javasolja a bérleti szerződést!

Ezzel az a probléma, hogy a bérleti jogviszony a bérlet tárgyának (kizárólagos) használatát feltételezi a bérlet időtartamára (Ptk. 6:331. §). A székhelyhasználatnál nincs sem kizárólagosan használt ingatlanterület, sem egyéb kizárólagosan használt dolog – nincs a bérletnek tárgya. Ezért az ilyen szerződés színlelt szerződés, ami Ptk. és jogellenes.

A téma adóhatóság általi kezelése két kérdést is felvet:

Első: Miért nincsenek tisztában az adóhatóság munkatársai az ellenőrzési tevékenységüket érintő jogszabályok lényegével?

Második: Egyes adóhatósági munkatársak honnan veszik a bátorságot és a jogalapot, hogy beleavatkozzanak a független vállalkozások – szerződéses szabadságon alapuló – jogviszonyaiba?

NR. 2. SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„Tegye a székhelyét iparűzési adómentes településre!”

Korrektnek látszó tanács, de az ilyen helyre bejelentett cégek egy részének előbb-utóbb törlik az adószámát. Olyan „iparűzési-adómentes székhelyen” törlik az oda bejelentett cégek adószámát, ahol a székhelyszolgáltató nem üzemelteti a székhelyet (nincs személyzet, ebből adódóan üzleti órák alatt nincs nyitva) csak a cégtábla van kint, de akik személyesen keresik a cégeket (pl. NAV) nem találnak ott senkit.

Így lesz egy egyébként jó ötletből rémálom, rengeteg elúszott pénz, idő és energia!

Megoldás: Korrekt budapesti székhelyszolgáltató megbízása, a vidéki iroda csak fióktelep legyen, ott nem keresik a céget, nem kell leveleket átvenni. Ha a bevétel ottani tevékenységből származik – megosztással – az iparűzési adó csökkenthető, illetve elkerülhető!

NR. 3. SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS „HÓHÉR” TIPP, MELYET NEM SZABAD MEGFOGADNI

„Nem lehet a cégük székhelye székhelyszolgáltatónál, mert a székhelyszolgáltatás megszűnt!”

Ezt a „hóhér” tippet NAV-osok terjesztik széltében-hosszában, főleg tájékozatlanságból és/vagy érzelmi okokból, mert nem nagyon szeretik a székhelyszolgáltatókat.

A dologban az a fals, hogy az ügyvédi székhelyszolgáltatás szűnt meg, mégpedig 2012-ben. A független, erre szakosodott vállalkozások székhelyszolgáltatása teljesen legális tevékenység, melyet mind a Ctv., mind a Ptk. idevonatkozó rendelkezései lehetővé tesznek.

Tisztelt Érdeklődőnk, Tisztelt Ügyfelünk!

Saját érdekében tanácsoljuk Önnek, hogy ne adjon megbízást olyan ügyvédek, cégirodák, székhelyszolgáltató irodák részére, ahol a fenti „hóhér” tippek szellemiségét tükröző tanácsokat adnak Önnek.